Hervormde gemeente Nieuwe Pekela

Welkom op de site van de Hervormde gemeente te Nieuwe Pekela, neem ook gerust eens een kijkje op onze social media!

FacebookYouTubeInstagram

Wie zijn wij?

Wij willen een uitnodigende gemeente zijn voor allen die op zoek zijn in hun leven en hen wijzen op de vastigheid en zekerheid die alleen het evangelie van Jezus Christus biedt. 

Wij, de Hervormde Gemeente Nieuwe Pekela, zijn een confessionele Hervormde Gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Wij willen daarbij trouw zijn aan de protestantse belijdenisgeschriften, zoals verwoord in onze kerkorde. Onze gemeente belijdt Christus en is Bijbelgetrouw. 

In gehoorzaamheid aan de inhoud van de Bijbel, waarvan de gemeente gelooft dat dit het betrouwbare Woord van God is, wil onze gemeente in spreken en handelen zich navolger weten van haar Heiland en Heer van de Kerk, Jezus Christus;“Een van Jezus Christus getuigende gemeente, geïnspireerd door een geopende Bijbel, met liefdevolle aandacht voor de medemens.” 


Vanuit deze visie staat de prediking van de Bijbelse boodschap in volle omvang centraal; de boodschap van Christus, die is gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan uit de dood. Hij leeft en met Hem mogen ook wij leven, want Hij is schuldverzoenend voor onze zonden gestorven. Hij heeft de straf die wij verdienen voor ons betaald, uit genade. Zo lief had en heeft God mensen. Wij allen mogen dit gratis, enkel en alleen uit genade ontvangen. 

Onze gemeente weet zich verbonden aan de Confessionele traditie. Dit heeft zijn uitwerking in de zondagse erediensten, de preken, de liturgische vormgeving, en in de beleving van gemeente zijn. Onze gemeente is een ingetogen, maar veelkleurige en gemoedelijke gemeente. In deze veelkleurigheid willen we één gemeente zijn en blijven, vanuit de overtuiging dat dit ten goede komt aan de gemeente en zo doorwerkt naar heel de Kerk. Daarbij willen wij volop in deze tijd staan en openstaan voor de wereld waarin wij onze plaats innemen.

 

Kerkdiensten

Onze gemeente kent alleen morgendiensten. In deze diensten volgen we de klassieke liturgie, waarin bij voorkeur wordt gelezen uit de NBV. Er wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken 1973. De morgendiensten worden gemiddeld door ongeveer 55 personen bezocht. In deze diensten zijn alle leeftijden/generaties wel vertegenwoordigd (tieners, twintigers, middelbaar, ouderen). De diensten beginnen om 9.30 uur. In het winterseizoen (van september t/m april) wordt er één keer in de maand een middagdienst georganiseerd. Deze dienst heeft het karakter van een zangdienst. Er wordt dan ook uit andere bundels worden gezongen, zoals bv. de Evangelische Liedbundel. De viering van het Heilig Avondmaal vindt 4 maal per jaar op een zondag plaats, en 1 keer in de Paascyclus op Witte Donderdag. 


Diversen

Onze gemeente kent een rijk “verenigingsleven”, zoals daar zijn:

- Gospelkoor Nadjezdja

- Benjaminclub 8-12 jr

- Tienerclub 12-16 jr

- Club 16 +

- Bijbelkring

- Actiecomité

- Oudpapieractie

- Evangelisatiecommissie

- Team pastorale medewerkers

- Gebedsgroep


Website 

Mist u wat op deze nieuwe website of iets algemeens wat op de website mag komen? Dit kunt u mailen naar hervormdnieuwepekela@gmail.com 

Dan wordt ervoor gezorgd dat dit op de website komt te staan!