Nieuws

Zendingswerk Kerk in Actie

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten 

Je kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde Zendingsbond). Vrijwilligers sorteren de postzegels en ansichtkaarten met veel zorg, kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen. De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op beurzen en bieden ze te koop aan via Websites als Marktplaats.

 

NB. Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. Dit zijn verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding. (Bijna) alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een envelop verzonden worden, zijn oud papier. Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten van Anton Pieck, Voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels.

 

Oude mobieltjes, cartridges en toners

Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. Via het inzamelprogramma van het bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in Actie voor veel ingeleverde telefoons of cartridges een vergoeding. 

 

Buitenlands en oud Nederlands geld sparen

Je kunt buitenlands geld en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen voor Kerk in Actie. We verkopen die aan banken, handelaars en verzamelaars.

 

Wat levert het op?

In 2022 was de opbrengst € 31.393,88 (€ 27.619,68 via postzegels en kaarten en € 3.774,20 via cartridges en mobieltjes).

In 2021 bracht het € 20.382,30 op (€ 17.245 via postzegels en kaarten en € 3.137,30 via cardridges en telefoons). In 2020 was dit € 24.625,90 (€ 18.691 via postzegels en ansichtkaarten, € 5.824,90 via mobieltjes en cartridges en nog € 110 via oud muntgeld). Met de opbrengt kunnen Kerk in Actie en de GZB weer veel mensen ondersteunen. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

 

U kunt dit alles inleveren in een blauwe box in de kerk of bij de koster. Verzamelt u mee?

 

Hartelijke Groet,

Roelie en Roelie Girbes