Catechisatie en kringwerk

Rooster

Hiernaast kunt u de roosters voor de verschillende groepen vinden. 

Catechisaties 

M.b.t. de catechese werken we samen met de plaatselijke Chr. Geref. Kerk, waarbij zowel de predikant van de Hervormde Gemeente als de predikant van de Chr. Geref. Kerk een groep voor zijn rekening neemt. In vacaturetijden worden de catechisaties gegeven door de predikant die “over” blijft. 


Evenals vorige jaren, zullen ook komend seizoen de catechisaties weer in samenwerking met Christelijk Gereformeerde kerk worden gehouden. Het seizoen start op maandag 18 september, en de catechisaties worden wisselend gegeven in Het Tehuis of bij de CGK.

TVG-cursus Onstwedde 2023

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof of toegerust wil worden voor een taak binnen de gemeente start op D.V. 5 oktober weer de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden. Behalve de kennisoverdracht door de docent is er in de lessen ook ruimte voor het stellen van vragen en het in gesprek gaan met andere cursisten.

Dit jaar zijn er 7 onderwerpen die door docenten uit de regio worden behandeld: Nieuwe Testament (Het begin van het Evangelie), Oude Testament (Het Bijbelboek Daniël), Kerkgeschiedenis (Hervorming en herleving), Hermeneutiek (“Hoor, tegen wie je het moet zeggen”), Praktische Theologie (Doordenking van ziekenzalving in Bijbels licht), Zending & Evangelisatie (Hoe geven we vorm aan de Grote Opdracht 2), Ethiek (vragen rond het levenseinde).

De avonden zijn op donderdag vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur in d’ Ekkelkaamp, Kerklaan 7 te Onstwedde. U mag kosteloos een avond komen kijken. U bent van harte welkom!

Meer informatie (cursusgids) en aanmelding: Geertje Wubs T: 0599-331480, E: gagwubs@gmail.com                                           Of neem een kijkje op de site: www.tvg-onstwedde.nl