Kerkdiensten 

Erediensten en Samenkomsten 

Collectes februari 2024 t/m maart 2024

Wij willen specifiek collecteren voor medische hulp voor kwetsbaren in Centraal-Azië. In Centraal-Azië hebben kwetsbare mensen in de samenleving vaak geen toegang tot goede  gezondheidszorg terwijl zij allerlei gezondheidsproblemen hebben. 

Een groep christelijke artsen wil deze mensen helpen door trainingen en voorlichting over gezondheid en het voorkomen van ziektes. Daarnaast bieden zij gratis medisch onderzoek en behandelingen.

Hier hebben we al meerdere acties voor gehouden maar hier in het kort toch nog even het volgende: Compassion begon in 1952 in Korea met de droom van één man: de Amerikaanse evangelist Everett Swanson. Tijdens en vlak na de Korea-oorlog zag hij de verschrikkingen in het land waar hij als legerpredikant werkte. Kinderen zwierven op straat, omdat ze wees of verstoten waren. Terug in Amerika liet het Swanson niet los en begon hij een weeshuis te ondersteunen. Al snel kwamen er meer weeshuizen bij en bleek dat er behoefte was aan langetermijnhulp. In 1952 zette hij een sponsorprogramma op. Zo kon een westers gezin een kind in nood ondersteunen: het begin van Compassion. Zijn inspiratie kwam uit Mattheüs 15:32: “I have compassion on the multitudes. I will not send them away.”

In Nederland wonen zo’n 300.000 mensen die blind of slechtziend zijn. Iedereen in Nederland die slechtziend of blind is moet het leven kunnen leiden dat bij hem of haar past. Dat is de missie van Bartiméus. Zij zijn er voor mensen met een visuele beperking - van alle leeftijden en in alle levensfases - en voor iedereen die zich persoonlijk of professioneel voor hen inzet. Dat is een uitdaging, want de wereld om ons heen verandert snel. Digitale en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en hebben grote impact op ons allemaal, zeker als je slechtziend of blind bent. Maar dat biedt ook veel kansen en nieuwe mogelijkheden. Bartiméus wil hierbij helpen en bijdragen om die kansen en mogelijkheden te verwezenlijken.

Collectemunten 

Tijdens de dienst kunt u gebruik maken van speciale collectemunten. Deze munten kunt u geven tijdens de collecte i.p.v. contant geld. 

Er zijn verschillende kleuren munten, die elk een andere waarde hebben: 

Deze munten kunt u bestellen bij A.J. Vreugdenhil, via hervormdpekela@gmail.com of bellen naar 0598-612509.