Contact 

Contact

Adres Nederlands Hervormde Kerk

Ds. Sicco Tjadenstraat C 51

9663 RC Nieuwe Pekela

tel. 0597-647003

Bankrekeningnr. bij Rabobank t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente NL02RABO 0365016160

 

Predikant:

Ds. J. Admiraal

Tel: 0597-674246

Beukenlaan 2

Email: ds.jadmiraal@gmail.com  

 

Scriba

Dhr. R.L. Dekker

Beukenlaan 4

9663 EZ Nieuwe Pekela

Tel. 0597-646628

Email: scribahervormdpekela@live.nl 


Koster

Dhr. RJ Girbes (06-51200910)

Mw. R. Girbes Strokmeijer (06-23871981)

Elke laatste zondag van de maand is familie Horlings koster   (0597-612360)


Website 

Mist u wat op deze nieuwe website of iets algemeens wat op de website moet komen? Dit kunt u mailen naar hervormdnieuwepekela@gmail.com 

Dan wordt ervoor gezorgd dat dit op de website komt te staan!