Zondagsschool 

De zondagsschool is voor de basisschoolkinderen van 4 tot en met 12 jaar. Tijdens de eredienst op zondagmorgen heeft de zondagsschool een belangrijke rol voor deze kinderen. De kinderen zijn verdeeld in twee groepen, de onderbouw en bovenbouw. 

Zo leren en zingen ze christelijke liedjes die zijn verzameld in een liedjesmap. Het Bijbelverhaal is aangepast aan de leeftijd van de kinderen wordt verteld of gelezen in twee aparte groepen zo horen de kinderen het Bijbelverhaal op hun eigen niveau. Na het lezen van de Bijbel maken de kinderen een verwerking wat past bij het gelezen Bijbelverhaal. De kinderen van de zondagsschool vervullen een belangrijke rol tijdens een doopdienst wanneer ze het pas gedoopte kindje toezingen. De laatste zondag van de maand komende zondagsschoolkinderen in de kerk. 

De jongste kinderen (onderbouw) verlaten voor de Schriftlezing de kerk voor hun eigen Bijbelverhaal terwijl de oudste kinderen (bovenbouw) dan tijdens de kerkdienst in de kerk blijven zitten. Soms wordt er in de kerkdienst een liedje door de kinderen gezongen. De oudste groep is ook aanwezig tijdens het avondmaal. Ze zijn de hele dienst aanwezig wat als voordeel heeft dat de kinderen weten wat een avondmaal is en dat de leiding aan het avondmaal kan gaan. De jongste groep blijft in het Tehuis. De leiding van de zondagsschool bestaat uit zes vaste leidinggevende. 

Momenteel bestaat onze zondagschool uit 13 kinderen.